شارژ گاز کولر گازی گری در کرج
۱۲
شهریور

شارژ گاز کولر گازی اجنرال در کرج
۰ (۰)

مقدمه همانطور که می دانید دستگاه های تهویه مطبوع کولر گازی و اسپلیت با استفاده از سیستم تبرید و به وسیله مبرد یا همان گاز عملیات خنک کنندگی و...

ادامه مطلب