عیب-یابی-چیلر-جذبی-در-کرج
۰۴
آذر

عیب یابی چیلر جذبی چگونه انجام می شود؟
۰ (۰)

مقدمه اگر شما از دستگاه های تهویه مطبوع نظیر چیلر جذبی و تراکمی استفاده می کنید، شاید برای شما سوال باشد که عیب یابی این دستگاه ها چگونه انجام...

ادامه مطلب