چیلر-چیست
۲۸
آبان

چیلر چیست؟ تفاوت چیلر جذبی و چیلر تراکمی
۰ (۰)

مقدمه با شروع فصل پاییز و خنک تر شدن هوا تقاضا برای خرید و فروش انواع دستگاه های تهویه مطبوع گرمایشی نظیر چیلر ها افزایش پیدا کرده است. بسیاری...

ادامه مطلب