چیلر-جذبی
۲۷
آبان

چیلر جذبی چیست؟
۰ (۰)

مقدمه با شروع فصل پاییز و خنک تر شدن هوا تقاضا برای خرید و فروش انواع دستگاه های تهویه مطبوع گرمایشی نظیر چیلر ها افزایش پیدا کرده است. بسیاری...

ادامه مطلب