قیمت-خرید-و-فروش-کولر-گازی-و-اسپلیت
۰۱
مرداد

کولر گازی یا اسپلیت چیست؟
۰ (۰)

کولر گازی یا اسپلیت چیست؟ کولر گازی یا Air Conditioner نام مصطلح فارسی است که به کلیه دستگاه های تهویه شامل چرخه سرمایش مبتنی بر تراکم و انبساط گاز...

ادامه مطلب